Skip to content
Social-in-Law

กฎหมายอยู่รอบตัว เพียงแค่เราไม่รู้ตัว

“กฎหมายอยู่กับเราตั้งแต่ตื่นยันหลับ ตั้งแต่เกิดยันตาย”

พี่โจ อัครพล เถื่อนผึ้ง จากเพจทนายตัวแสบ บอกกับเราว่าอย่างนี้ ซึ่งก็จริง หลายอย่างที่เราไม่คิดว่ามีกฎหมายรับรองจริงๆ แล้วมีอยู่ในแทบทุกการกระทำของเรา เดินไปซื้อกับข้าวก็เป็นนิติกรรมซื้อขายอย่างหนึ่ง เรียกวินมอเตอร์ไซค์ก็ถือเป็นสัญญาจ้างแบบหนึ่ง

Social-in-Law เลยจะเอาสถานการณ์หรือข่าวในสังคมมาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมาย ให้เข้าใจง่ายและ relate เพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่กับเรามาตลอดแต่เราไม่ค่อยใส่ใจอย่าง ‘กฎหมาย’ ให้ดีกว่านี้

พบกันทุกวันพุธ ทาง Salmon Podcast

#InEarCinema #SalmonPodcast

ฟัง Social-in-Law ได้ที่..
More Episode