Skip to content
Social-in-Law

ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?

กลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเจ้าของสิทธิ์การขายรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่ง ออกมาประกาศยุติการทำตลาดในประเทศไทย ทำให้มีแคมเปญหั่นราคาจำหน่ายรถยนต์ลงมาครึ่งหนึ่ง เกิดเป็นกระแสความไม่พอใจจากคนที่ซื้อไปในราคาเต็ม จนมีการออกมาเรียกร้องการเยียวยา และขอค่าส่วนต่างคืน

ทนายโจจะมาตอบชัด ว่าในแง่ของกฎหมาย สามารถฟ้องขอค่าส่วนต่างคืนได้หรือไม่ รวมถึงมาอธิบายความหมายของสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย

#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

ฟัง Social-in-Law ได้ที่..
More Episode