Skip to content
Social-in-Law

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้าย แชร์ภาพผิดคน มีความผิดอะไรบ้าง

เธอแชร์ไม่ถามสักคำ ไม่ทันได้ทำอะไร

จากความหวังดีที่อยากจะตามหาตัวคนร้ายของชาวโซเชียล สู่การแชร์รูปคนร้ายผิดคน พ... คอมพิวเตอร์จะว่าอย่างไร แล้วการแต่งตัวตามคนร้ายมีความผิดหรือไม่

ทนายโจและโจ้บองโก้ จะมาคุยกันว่าในทางกฏหมาย การเอารูปคนอื่นมาใช้ จนเกิดความเสียหายมีโทษอะไรบ้าง แล้วคนแชร์ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ รวมถึงการแต่งตัวเลียนแบบคนร้าย กฏหมายจะว่าอย่างไร 

#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

ฟัง Social-in-Law ได้ที่..
More Episode