Skip to content
In The Name of Work

อิสราเอลสร้างสตาร์ทอัพอย่างไร สรุปบทสนทนากับ Dror Shaked แห่ง Wix.com

อิสราเอลไม่ใช่ประเทศที่อุดมสมบูรณ์นัก แถมยังอยู่ในภาวะไม่สงบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่กลับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับดีเยี่ยม มีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่มากกว่าประเทศไทยถึง 10 เท่า

 

อะไรทำให้อิสราเอลประสบความสำเร็จขนาดนี้ รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรบ้างในการสนับสนุนธุรกิจจากเอกชน ไปฟังสรุปบทสนทนากับคุณ Dror Shaked รองประธานอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจของ Wix.com จากปากของไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ กัน

 

#Podcast #พอดแคสต์ #SalmonPodcast #RISE #InTheNameOfWork #ParitW #DrorShaked #Wix #Israel #Startup

ฟัง In The Name of Work ได้ที่..
More Episode