Skip to content
In The Name of Work

“สร้างสุขในที่ทำงานให้เวิร์กสุด” สรุปบทสนทนากับ Rashmi Sharma แห่ง Unilever

“มีความสุขไหมกับงานที่ทำ” คำถามสุดคลาสสิกที่พนักงานชอบถามตัวเองและที่ทำงานอยู่เป็นประจำ จนยากที่จะหาคำตอบอย่างแน่ชัดให้ หน้าที่ของคุณ Rashmi Sharma ผู้ดูแลเรื่อง Learning & Wellbeing ใน Unilever จึงเกิดขึ้น เพื่อไขคำตอบแห่งจักรวาลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานให้คนในองค์กรได้ทราบ

เธอเปิดเผยเรื่องราวแบบหมดเปลือก ตั้งแต่พื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน กำแพงของระบบชนชั้น วัฒนธรรมองค์กรกับทัศนคติที่แตกต่าง การสร้างคุณค่าองค์กรที่พนักงานจับต้องได้ รวมถึงความคล่องตัวของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติต่อลูกน้อง

In The Name of Work ในเอพิโสดนี้ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงขออาสาสรุปวิธีสร้างสุขในที่ทำงานแบบเวิร์กสุด เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ฟังอยู่ นำไปปรับใช้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เรียกได้ว่า “วิน-วิน” ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง และจบแบบ Happy Ending ทั้งสองฝ่าย

 

#Podcast #พอดแคสต์ #SalmonPodcast #RISE #InTheNameOfWork #ParitW #WellbeingAtWork #RashmiSharma #Unilever

ฟัง In The Name of Work ได้ที่..
More Episode