Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

โควิดระลอก 2 บทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม

แม้จำนวนผู้ป่วยในประเทศจะเป็น 0 แล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะวางใจกับสถานการณ์โควิดได้ นั่นเพราะมีหลายประเทศที่อาการระบาดซาลง แต่ก็กลับมาระบาดหนักอีกระลอก หลังผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

Why It MATTER สัปดาห์นี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER จะมาชวนคุยเรื่องการระบาดระลอกสองที่สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และหลายประเทศฝั่งยุโรป รวมถึงสถานการณ์ในไทย ที่ยังคงลดการ์ดลงไม่ได้ และชวนคิดถึงการร่วมมือกันของสังคม ที่ไม่ได้หมายถึงประชาชนเพียงฝ่ายเดียว แต่การเว้นระยะห่างนี้ควรสะท้อนมาจากนโยบายของรัฐและบริษัทเอกชนอีกด้วย

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode