Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

โลกที่จะเปลี่ยนไปหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

ทั้ง Work from Home ทั้งเคอร์ฟิว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาของ COVID-19 เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ไปมากจริงๆ การพักผ่อน การทำมาหากิน การเดินทาง ไปถึงการรักษาความสะอาดของเนื้อตัวร่างกาย ทุกสิ่งเปลี่ยนไปหมดภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือน

หวีพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER ชวน โจ้นทธัญ แสงไชย Station Director ของ Salmon Podcast คุยเรื่องชีวิตที่จะเปลี่ยนไปและคงอยู่หลังวิกฤตนี้ผ่านพ้น

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19 #Coronavirus #COVID #โควิด

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode