Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Itaewon Class ซีรีส์ใหม่กับประวัติศาสตร์ diversity ของเกาหลีใต้

นอกจากเรื่อง COVID-19 อีกกระแสที่มีคนพูดถึงอย่างมากคือซีรีส์ Itaewon Class ที่หลายคนติดกันงอมแงม

เอิน กรุณพร พาเราไปคุยเรื่องย่าน Itaewon ย่านที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของกรุงโซล มีทั้งหลากเชื้อชาติ หลากเพศ หลายรสนิยม จนหลายชาวเกาหลีหลายคนบอกว่านี่คือพื้นที่ที่มีอิสรภาพมากที่สุดในกรุงโซล

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode