Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

19 คดียิงปืนที่คล้ายจะถี่ขึ้น กับปัญหาการครอบครองปืน

หลังคดี #กราดยิงโคราช ก็ดูเหมือนข่าวยิงกันจะถี่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แต่เอาเข้าจริงแล้ว ปัญหาการครอบครองปืนอยู่กับสังคมไทยมาอย่างเงียบงันและช้านาน หวี พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER จึงของมาชวนคิดชวนคุยว่าเราควรดีลกับปืนและคนมีปืนอย่างไรดี

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode