Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ไวรัสโคโรนา กับที่มาและการป้องกันที่เราพอจะทำได้

ไวรัสมรณะตัวใหม่จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่มีผู้ติดเชื้อปรากฏในไทยแล้วถึง 4 คน (ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2563) ซึ่งถือเป็นประเทศที่เจอผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับหนึ่งรองจากจีน

ธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER จะมาเล่าให้ฟังถึงที่มา ความน่ากลัว และสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเมืองอู่ฮั่น ต้นกำเนิดไวรัสโคโรนา รวมถึงวิธีการป้องกันตัวเบื้องต้น ในช่วงตรุษจีนนี้

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode