Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

วิพากษ์ ไม่เท่ากับ ชังชาติ เมื่อเราบ่นเพราะอยากอยู่ในบ้านที่ดี

ในยุคที่สังคมผลิตวาทกรรมหลายหลากมาเพื่อตราหน้ากันมากกว่าคุยเรื่องปัญหา ทำให้คำว่าชังชาติ’ (และอีกหลายคำ) กลายเป็นวลีเด็ดที่สร้างความเจ็บให้แก่คนไทยด้วยกันเอง

Why It MATTER เอพิโสดนี้ต้อนรับ หวี พงศ์พิพัฒน์กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับถกประเด็นว่าการบ่นถึงคุณภาพชีวิตในบ้านที่เรียกว่าชาตินี้ มันคือความหวัง ความรัก หรือความชังกันแน่

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode