Skip to content
The Future Sight

Wearable สวมใส่เทคโนโลยี

เทรนด์การเอาเทคโนโลยีมาสวมใส่ติดตัวมีมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดก๊อกง่ายๆ เมื่อมนุษย์เราเริ่มคุ้นชินกับ smartwatch หรือ GPS จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา โลกเราก็กลับมีเทคโนโลยี Wearable ใหม่ๆ มาให้ได้ว้าวกันอีก และน่าสนใจ เมื่อมันใกล้ตัวเรามากจนถึงขั้นอาจรุกราน privacy

ไปฟังความก้าวหน้าของเทรนด์การสวมใส่หรือ Wearable ได้ ในพอดแคสต์ The Future Sight กับ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล สัปดาห์นี้

#SalmonPodcast #TheFutureSight #Wearable #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode