Skip to content
Untitled Case

Bizarre Experiment: การทดลองหลุดโลก

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))

อีกหนึ่งธีมที่ถูกรีเควสต์เยอะมาก คือ การทดลอง แบบแปลกๆ ประหลาดๆ แต่ยชกับธัญพาเราไปไกลกว่านั้น ด้วยการเล่าถึงหนึ่งการทดลองของฆาตกรที่มีปัญหาทางจิต กับอีกหนึ่งการทดลองที่ไม่ได้ประกอบด้วยสารเคมีและบีเกอร์ตวงสาร แต่ใช้จินตนาการมาสร้างสิ่งที่ไร้ตัวตนให้ปรากฏขึ้นมา

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode