Skip to content
Untitled Case

Mission: ภารกิจหลบหนีจากคุกและความตาย

เซอร์ไพรส์! Untitled Case อีพีเพิ่ม จะมาในธีม Mission ภารกิจนานา เพื่อขยายจักรวาลเรื่องเล่า UC ออกไป รอติดตามฟังภารกิจหลบหนี แหกคุก ช่วยชีวิต ถอดรหัส ฯลฯ ได้เลย

ประเดิมอีพีแรกของ Untitled Case: Mission ด้วยหนึ่งภารกิจหนีเอาชีวิตรอด และหนึ่งภารกิจแหก เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปฟัง

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #UntitledMission

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode