Skip to content
Untitled Case

Evil Children: วัยเยาว์อันสิ้นสูญ

เขาว่ากันว่าเด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ แต่ถ้าภายใต้ผ้าขาวกลับมีสีแดงซ่อนอยู่ในนั้นล่ะ?

ไปฟังเคสเด็กโหดจากยชธัญ ที่อาจทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับความ innocent ของเยาวชนว่าทุกวันนี้ผ้าขาวของเรากลายเป็นผ้าสีอะไรกันแล้ว

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode