Skip to content
Untitled Case

Weird Disease: โรคประหลาด อาการป่วยพิสดาร

เป็นโรคปกติก็เหนื่อยมากพอแล้ว แต่ Untitled Case เอพิโสดนี้ขอเอาเรื่องอาการป่วยแปลกๆ ประหลาดโลก มาเล่าให้ฟังกัน

เคสแรกเป็นของยชกับอาการป่วยที่ทำให้กินอะไรแปลกประหลาดได้ไม่ยั้ง และเคสที่สองของธัญ กับอาการทางจิตที่ทำให้คิดว่าตัวเองตายไปแล้ว!

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode