Skip to content
Untitled Case

Cursed Object: สิ่งของต้องคำสาป

หนึ่งในความสยองขวัญคลาสสิกคือคำสาปที่ทำให้เกิดความฉิบหายวอดวายแบบ mass product ยิ่งผลของคำสาปสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้างเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นอาหารอันโอชะของสื่อที่ต้องการขายข่าวเท่านั้น

 

อีพีนี้ ยชและธัญนำเอาเรื่องสิ่งของต้องสาปมาเล่าให้ฟัง ว่าผลกระทบของมันสร้างความเสียหายขนาดไหน และมีทฤษฎีอะไรมารองรับความเฮี้ยนเหล่านี้บ้าง

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode