Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

ทำอย่างไรกับความเครียดในครอบครัว feat. เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ น้กจิตวิทยา

อยู่บ้านนานๆ มันเครียด เราเห็นข่าวความขัดแย้งในครอบครัวเพิ่มขึ้นมากในช่วง quarantine นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เล่นๆ แต่เกิดขึ้นจริงและซีเรียสจริง

อีพีนี้ นิดนกขอบำบัดความเครียดแบบได้ประโยชน์กับผู้ฟัง ด้วยการพานักจิตวิทยาตัวจริง นีทเบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ มาสอบถามเรื่องการจัดการอารมณ์จากความเครียด รวมไปถึงความเครียดในเด็ก และความตึงในครอบครัว ว่าสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างในยุคนี้

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode