Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เมื่อพ่อคือตัวแปรสำคัญในความสุขของแม่ลูก

นิดนกขอเบนจากเรื่องแม่ๆ ลูกๆ มาที่เรื่องคุณพ่อบ้าง กับการเล่าบทบาทและความคาดหวังของเธอต่อสามีอย่างเอกชัย

บทบาทของคุณพ่อในยุคนี้ดูจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกมากขึ้นกว่าพ่อๆ สมัยก่อน ไปฟังกันว่าบทพ่อของเอกชัยตั้งแต่นิดนกท้องยันคลอดยันลูกเติบโต มันมีมากน้อยขนาดไหนกัน

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode