Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

ปริศนานมแม่ สารพัดเรื่องนมๆ ทั้งเรื่องอมทั้งเรื่องป้อน

ทำไมแม่ต้องปั๊มนมตลอดเวลา? ทำไมต้องให้นมลูกเดี๋ยวนั้น? การให้นมลำบากขนาดไหน? ทนไปให้นมที่บ้านไม่ได้เหรอ? ทุกห้างสรรพสินค้าควรมีห้องให้นมไหม?

สารพัดความสงสัยเกี่ยวกับนมแม่และการให้นม ที่เป็นประเด็นระดับจักรวาลของคุณแม่ทั้งหลาย ใครไม่ใช่แม่ก็ฟังได้ เพราะเรื่องนี้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้นมของแม่ๆ ได้จริงๆ

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode