Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

กลัวว่ายน้ำ ไม่ไหว้ผู้ใหญ่ และอีกหลายปัญหากับ ครูเม – เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก

ลูกกลัวการว่ายน้ำ / หลาน 2 ขวบถูกขู่เวลาไม่ไหว้ผู้ใหญ่ / เอาแต่เดินไม่สนใจเล่นกับแม่ / ลูกติดพ่อเกินไปมาก / ลูกชายชอบดูแม่แต่งหน้าจะเป็นอะไรไหม ฯลฯ

พาร์ตที่สองของ session ถามตอบปัญหากับครูเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็ก ที่แม่นิดนกนำมาถามแทนผู้ฝากทั้งหลาย ไปฟังกันว่ามีข้อไหนเข้าเค้ากับลูกเราบ้าง

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #เมริษายอดมณฑป #ครูเมเมริษา

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode