Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงจากท้องอ่อนๆ สู่ครรภ์แก่

ท้องอ่อนสู่ท้องแก่ แพ้ท้อง อยากกินของแปลก ลุกนั่งก็อุ้ยอ้าย หลากหลายการเปลี่ยนแปลงที่คนท้องต้องเผชิญ

วันนี้นิดนก จะมาคุยให้ฟังเป็นน้ำจิ้ม ว่าถ้าคุณตั้งใจจะท้อง หรือเพิ่งเริ่มท้องอ่อนๆ อะไรคือความเปลี่ยนแปลงแบบ insight ที่คุณต้องเตรียมใจเตรียมกายก่อนเจอ

 

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode