Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

สี่วันอันตราย! จากเมียสู่แม่ ช่วงเวลาแรกที่ต้องรับมือความเป็นมารดา

ถ้าเปรียบความหนักหนาของวันคลอดเป็นสึนามิ ช่วงเวลาหลังคลอดคือช่วงเก็บกวาดที่เหล่าพ่อแม่ต้องปรับตัวกันอย่างกะทันหัน เห็นคำว่าชีวิตเปลี่ยนเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันตา

ไปฟังประสบการณ์ของนิดนกและเอกชัย สองสามีภรรยาที่อยู่ๆ ก็ต้องมาเรียนรู้การเป็นพ่อแม่กันหลังลูกคลอดนี่เองใครกำลังจะคลอด ต้องฟังเลย

 

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode