Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

ส่งลูกไปโรงเรียนคือความไม่ค่อยจะสบายใจของพ่อแม่ feat. วิชัย พ่อไทธรรม์

วิชัยยังอยู่กับเรา คุยต่อเนื่องมาจากการค้นหาโรงเรียนที่ใช่สำหรับให้ลูกเราชอบ คราวนี้เมื่อลูกต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนจริงๆ แล้ว พ่อแม่จะทำใจยังไง ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปไหม วิชัยประสาทแดกแค่ไหน อะไรคือข้อดีข้อเสียของการไปโรงเรียน

เกริ่นไว้หน่อยว่าไทธรรม์ (ลูกชายวิชัย) มี issue เรื่องการเรียนรู้ไม่ทันเด็กวัยเดียวกันด้วย ครอบครัวมาตกุลรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ ไปฟังประสบการณ์ของวิชัยกัน

 

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode