Skip to content
กวน Thing English

Traffic! คน ถนน ไฟจราจร

เอพิโสดซีซั่นฟินาเล่ของ ‘กวน Thing English’ พาไปฟังเรื่องบนท้องถนนกัน ไม่ใช่เรื่องศัพท์ในการขับรถยนต์ แต่เป็นภาษาอังกฤษที่ปะปนอยู่ในการใช้ท้องถนนของทั้งรถ คน และสัญญาณจราจร

 

เอพิโสดสุดท้ายในซีซั่นนี้ของพี่เต้และน้าคริส และถ้าโอกาสเหมาะๆ พวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode