Skip to content
Untitled Case

Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวลา

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

 

พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้

 

ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode