Skip to content
Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

The Tinder Swindler โจรปล้นใจที่ใครก็เจอได้

*มีการสปอยล์เนื้อหาสำคัญของสารคดี

กลลวงรักมีหลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ใน Tinder ที่ตอนหนึ่งพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอรักที่ใช่ แต่ตอนนี้มาพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอกับรักที่ปลอดภัย และไม่เสียทั้งใจรวมถึงเงินทอง

ออมเลยยก The Tinder Swindler มาตีแผ่การหลอกผู้หญิงในรูปแบบ Romance Scam ให้รู้เท่าทัน และหมอปีย์ใช้หลักจิตวิทยามาอธิบายเรื่องการล่อลวงดังกล่าว ซึ่งบอกได้เลยว่า คนหลอกคนนี้ มีทริคที่ไม่ธรรมดา!

 

#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #TheTinderSwindler

 

ฟัง Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ได้ที่..

Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

Host : นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ / ออม-ปาลิกา | ทุกวันพุธ

เคยสงสัยไหมว่า “รักคืออะไร” และอาจได้ยินใครหลายคนบอกว่า “รักอธิบายไม่ได้” ซึ่ง “ความรัก” เป็นปัญหาเดียวที่มนุษยชาติยังต้องทำความเข้าใจ และบอกถึงความรู้สึกข้างในได้ยากที่สุด

เมื่อรักมันยากขนาดนี้ มันเลยต้องมี “วิทยาศาสตร์” ยื่นมือเข้ามาอธิบายควบคู่กันไป

พอดแคสต์ Pop Science รายการ Theory of Love จึงเกิดขึ้น โดย นพ. ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ จากเพจ Theory of love และ ออม ปาลิกา Creative Writer จากขายหัวเราะ จะมาเล่าเรื่องรักฉบับย่อยง่าย เพื่อให้เหล่าคนที่ตกอยู่ในห้วงรัก เข้าใจความรักและรักได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

เพราะ “ทุกเรื่องรัก ทฤษฎีมีคำตอบ”

Podcast info
More Episode