Skip to content
กวน Thing English

Taxi! ภาษากับการส่งคน

Yellow Cab! Taxi! Motor Cy Win! เย้ย! ไม่ใช่แล้ว อันนี้มันภาษาอังกฤษแบบไทยๆ 

หลายคนอาจเคยพบเจอปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วสั่งแท็กซี่ที่นั่นไม่ค่อยจะถูก อีพีนี้ #เต้คริส เลยจะเอาคลังศัพท์ และประสบการณ์สนุกๆ กับเหล่าแท็กซี่มาเม้าท์มอยแบบยียวนกวน Thing จริงๆ เลย ให้ฟังกัน

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode