Skip to content
สวยศาสตร์

ร้อยไหมนี่จำเป็นต้องร้อยไหม

เอพิโสดปิดท้ายซีซั่นของ สวยศาสตร์ กับอีกหนึ่งวิธีการทำสวย นั่นคือการ ร้อยไหม

ไปฟังกันว่าแพทย์หญิงจีจี้จะมีความเห็นเกี่ยวกับการร้อยไหมว่าอย่างไร มีใครบ้างที่จำเป็นต้องร้อยไหม รวมถึงเบสิกอย่างวิธีการร้อยไหมคืออะไร ไปฟังกันได้ในอีพีปิดซีซั่นนี้เลย

#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้

ฟัง สวยศาสตร์ ได้ที่..
More Episode