Skip to content
สวยศาสตร์

วิธีดูแลรอบดวงตา ให้สวยงามดั่งดวงใจ

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะเขียนคอนเทนต์เรื่องตาทีไรก็ขึ้นด้วยภาษิตนี้กันตลอด แล้วถ้าตาคล้ำ เปลือกตาหมอง ทำเอาหน้าต่างจะชีทดาวน์เอา จะทำยังไงกันดีล่ะ

แพทย์หญิงจีจี้มาคราวนี้ จะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวรอบดวงตาให้กระจ่างใสดุจใยไหม คำวิเศษอะไรก็โปรยๆ ไปก่อนแหละ แต่ผิวตามันดูแลได้จริงๆ เธอ ไปฟังกัน

#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้

ฟัง สวยศาสตร์ ได้ที่..
More Episode