Skip to content
สวยศาสตร์

จะสวยได้ยังไง ถ้าไม่รู้ศาสตร์แห่งความสวย

ความสวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือบุญกรรมที่ทำมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ หรือลงค่าใช้จ่ายไปกับมันด้วย

รายการสวยศาสตร์กับแพทย์หญิงจีจี้ จะมาสาธยายทุกศาสตร์และศิลป์ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม ในแบบที่หญิงก็ฟังได้ ชายก็ฟังดี และอีพีนี้จะมาแนะนำตัวและหัวใจให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนจ้า

 

#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้

ฟัง สวยศาสตร์ ได้ที่..
More Episode