Skip to content
The Future Sight

Strategic Foresight ให้อนาคตเป็นสิ่งที่วางแผนการได้

กลยุทธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ และแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคต

วันนี้ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล มีแขกรับเชิญเป็น โจ้บองโก้ จาก Salmon Podcast ที่จะมานั่งคุยกันสบายๆ ว่า Strategic Foresight หรือการวางกลยุทธ์อนาคตคืออะไร มีหลักการอย่างไร และมันจำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจเรา

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode