Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ เล่าเรื่องทะเลาะกับร้านอาหารในช่วงวัย Work & Travel

ก่อนจะเข้าสู่วงการเป็นนักแสดงที่น่าจับตามอง ในช่วงวัยเรียน ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ เคยไป Work & Travel ที่สหรัฐอเมริกา

ที่นั่นเขาโดนโกง โดนเท และทะเลาะกับร้านอาหารที่ไปทำงานด้วยอย่างน่าเพลียใจ ไปฟังประสบการณ์ในยุคนั้นที่ภัทร์มาเล่าให้ฟัง เผื่อใครเจอสถานการณ์ใกล้เคียงกันจะได้ทำใจและเตรียมตัวก่อนไปได้

#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode