Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

ไปตุรกีอยู่หยกๆ ลูกเห็บตกถล่มเรือข้ามฟากซะงั้น

น้องพันช์พาแม่ไปเที่ยวตุรกีกันกระหนุงกระหนิง แม้ทริปจะไม่ค่อยราบรื่นตั้งแต่ต้นเพราะเธอแพ้อาหารตุรกี แต่ก็ยังพอเอ็นจอยกับทิวทัศน์อันงดงามที่นั่นได้

แต่เรื่องมันมาเข้าก็ตอนนั่งเรือข้ามฟากสมุทร ที่ลูกเห็บเม็ดเป้งกระหน่ำตกใส่เรืออย่างโงหัวไม่ขึ้น พันช์จะทำยังไง คุณแม่ไหวมั้ย เรือโอเครึเปล่า ไปฟังเลย

 

#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode