Skip to content
กวน Thing English

Restaurant สารพันในร้านอาหาร

เคยพาไปทัวร์ภาษาอังกฤษในแต่ละส่วนของบ้านกันแล้ว คราวนี้เราออกนอกบ้านไปหาอะไรกินกันดีกว่า กับภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

 

ไปทำความรู้จักกับประเภทร้านอาหารหลากหลายชนิด แล้วเดินเข้าร้านไปเห็นหน้าเห็นตาตำแหน่งต่างๆ ภายในครัว รวมถึงศัพท์หลายคำที่เอาไว้ใช้ในร้านอาหาร พร้อมมุกอีกหนึ่งกระบุงจากพี่เต้น้าคริสเช่นเดิม

 

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode