Skip to content
Random as Fact

RAF000 ความสนุกของ fact ที่คาดเดาไม่ได้

พวกเราชอบ Fun Fact

และรายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการเชิงทดลอง ที่เราอยากทำกับ Salmon Podcast Line-up 2 คือเป็นรายการที่มาทุกวัน วันละสั้นๆ เพียงแค่หนึ่งนาที และเป็น Fun Fact ที่พวกเราคัดมาแล้วว่าสนุก หลายเรื่อง (หรือเกือบทุกเรื่อง) อาจไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้ หรือควรรู้ แต่ก็นั่นแหละ เราจำเป็นต้องรู้แต่เรื่องที่ต้องรู้จริงๆ เหรอ

เราหวังว่าคุณจะชอบ Fact สนุกๆ ในทุกวันเหมือนกับพวกเรานะ

#SalmonPodcast #RandomAsFact

ฟัง Random as Fact ได้ที่..
More Episode