Skip to content
Pro & Consult by Itim Parit

ความสุข VS รายได้ ตัวเลือกที่นายจ้างห้ามเลือก

ความสุขของพนักงาน ดูจะเป็นอะไรที่สวนทางกับรายได้บริษัท เมื่อการทำงานหนักเพื่อหารายได้ดูจะเป็นที่มาของความทุกข์เสียมากกว่า

แต่ไอติม พริษฐ์ ไม่ได้คิดอย่างนั้น เมื่อเขายกตัวอย่างเคส consult ที่โรงพยาบาลในต่างแดนแห่งหนึ่ง ที่เกือบติดกับดักความคิดว่าการหารายได้ที่มากจะทำให้พนักงานไม่มีความสุข เพราะความเป็นจริง การทำงานก็อาจไม่เป็นความทุกข์ก็ได้

#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #ItimParit

ฟัง Pro & Consult by Itim Parit ได้ที่..
More Episode