Skip to content
Pro & Consult by Itim Parit

การจัดลำดับความสำคัญและรายได้ของขนส่งมวลชน

เคสแรก เมื่อไอติม พริษฐ์ และทีมงานต้องลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้ขนส่งมวลชนในประเทศหนึ่ง ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้รายได้น้อยกว่าที่คาด ทั้งที่คนใช้งานเยอะมากๆ

ไปฟังกระบวนการคิดและลงพื้นที่สำรวจของไอติมและทีม consult ที่รับรองว่าคุณจะได้แนวคิดดีๆ ไปใช้งานแน่นอน

#SalmonPodcast #ProAndCon #ProAndConsult #ไอติมพริษฐ์ #ItimParit

ฟัง Pro & Consult by Itim Parit ได้ที่..
More Episode