Skip to content
Sneaker On Sight

Nike Dunk / New Balance ไฮป์จริงหรือหลอก?

เวลาผ่านมา 1 ปี เอมและจัสกลับสลับขั้วไฮป์รองเท้ากันเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเอมกลายเป็นสาวก Nike Dunk และจัสกลายเป็น New Balance Head ตัวพ่อ

อีพีนี้ ทั้งสองคนเลยอยากหยิบทั้งสองแบรนด์นี้มาถกกันในเรื่องงานดีไซน์ งานคอลแล็บ ราคา ความไฮป์ โพสิชั่นของแบรนด์ รวมไปถึงความเป็นกระแสที่มีมานาน และยังคงมีคลื่นความนิยมต่อมาจนถึงปีนี้#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover

ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode