Skip to content
Untitled Case

Mission: เงาคนในภาพและภารกิจลากเลื่อนท้ามฤตยู

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

Untitled Case: Mission กลับมาพบคุณผู้ฟังกันอีกแล้ว ทุกวันทำการในสัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน

คราวนี้ไปฟังสองเรื่องราวภารกิจระทึกขวัญ กับภารกิจแรกของธัญที่เริ่มขึ้นเมื่อมีคนพบเงาปริศนาในรูปภาพของชายคนหนึ่ง จนต้องสืบตามเบาะแสกันจ้าละหวั่น

และอีกหนึ่งภารกิจของยชที่จะเล่าเรื่องการเดินทางด้วยลากเลื่อนเทียมสุนัข เพื่อนำยาไปส่งที่เมืองห่างไกลในอะแลสกา ก่อนที่ชาวเมืองจะล้มตายจากอาการป่วยที่จู่โจม

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode