Skip to content
Untitled Case

Metaverse อนาคตของโลกเสมือนที่เริ่มพร่าเลือน

การใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงเป็นความฝันของมนุษย์มานานนม ในนิยายไซไฟ หรือภาพยนตร์ซีรีส์หลายต่อหลายเรื่อง จำลองการใช้ชีวิตในโลกเสมือนไว้ได้อย่างน่าตื่นตาและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The Matrix ไตรภาคที่พูดถึงการปลดแอกออกไปจากโลกเสมือน หรือ Ready Player One ที่แสดงให้เห็นชีวิตที่คนเข้าออกโลกเสมือนได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตเหมือนเป็นอีกหนึ่งชีวิตของตัวเอง

 

ยชธัญชวนทุกคนมาคุยเรื่องอนาคตของ Metaverse และโลกเสมือนทั้งในจินตนาการและการคาดหมายว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode