Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

Juvenile Justice หญิงเหล็ก คดีเด็ก และโครงสร้างสังคมอันบิดเบี้ยว

ผู้ฟังที่ติดตามนิดนกก็ขอมา ไม่เว้นแม้แต่โปรดิวเซอร์ตั้มที่บอกนิดนกว่า รีวิวซีรีส์เรื่องนี้หน่อยกับ “Juvenile Justice” หญิงเหล็กศาลเยาวชน ที่เนื้อเรื่องเข้มข้นและควรค่าแก่การพูดถึงในฐานะแม่และเด็ก

แม่บ้านรีวิวซีรีส์เลยประทับร่างเล่าตั้งแต่เรื่องที่พอเล่าได้ เพื่อถนอมใจคนตัด มองเห็นถึงคดีเด็กที่การจัดการไม่ง่ายเลย และรับรู้ได้ถึงระบบเชิงโครงสร้างอันเหยเกตั้งแต่หน่วยเล็กที่เด็กควรได้รับการดูแลอย่างดีที่เรียกว่า “ครอบครัว”


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #JuvenileJustice #หญิงเหล็กศาลเยาวชน

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode