Skip to content
InternSHIT! แชร์ความชิท ชีวิตเด็กฝึกงาน

ฝึกงานพิสูจน์หลักฐาน เ -ี่ย… คดีบานเลยว่ะ

“เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”

 

เมื่อการพิสูจน์หลักฐานต้องมาพร้อมกับสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง กับการได้รับหน้าที่ในการตรวจ DNA ให้หลายๆ คดีที่น่าสะเทือนใจ ไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืน หรือแม้แต่คดีดังอย่างคดีน้องชายแดน เธอก็เป็นหนึ่งในเด็กฝึกงานผู้ช่วยพิสูจน์ให้คดีดำเนินต่อไปได้ 

 

ในฐานะเด็กฝึกงานของเธอในกองพิสูจน์หลักฐานจะเป็นอย่างไร แล้วกระบวนการจะเป็นอย่างที่คิดหรือไม่ สามารถติดตามรับฟังกันได้ในอีพีนี้ 

 

#SalmonPodcast #InternSHIT! #แชร์ความชิทชีวิตเด็กฝึกงาน #Internship  

ฟัง InternSHIT! แชร์ความชิท ชีวิตเด็กฝึกงาน ได้ที่..
More Episode