Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ขอบข่ายของความกตัญญูอยู่ตรงไหนคะ?

ช่วงนี้หลายคนน่าจะกักตัวอยู่บ้านมาหลายสัปดาห์แล้ว ความอึดอัดใจอาจไม่ได้อยู่ที่การอยู่ในบ้านเป็นเวลานานอย่างเดียว แต่อาจมาจากคนใกล้ตัวที่เราได้รู้สึกลักษณะนิสัยกันมากขึ้นด้วย

อีพีนี้ประเด็นหนักนิดนึง กับการอยู่กับคนที่บ้านในช่วงกักตัว แล้วกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้นตามมาโดยช่วยไม่ได้ จนมีคนเขียนมาถามทรายในเรื่องความกตัญญูต่อบุพการี

ไปฟังกันว่าเรื่องนี้เราปรับจิตปรับใจหรือดีลกันอย่างไรได้บ้าง

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode