Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ไม่อยากเป็นคนร้องไห้ง่ายเลย ควรทำยังไงดี?

คำถามคราวนี้ เหมือนเป็นทุกข์ของคนจิตอ่อน มีอะไรสะเทือนใจนิดหน่อยก็ร้องไห้แล้ว ซึ่งเจ้าของคำถามก็ยกตัวอย่างว่าจะไปงานศพ ดูหนัง ไปงานโรงเรียนลูก เรียกว่าร้องไม่เหลือหรอ

แล้วอาการแบบนี้ควรรับมืออย่างไร แล้วทราย เจริญปุระ มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองไปฟังกัน

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode