Skip to content
I’m ทราย, Thank You

พูดถึงแฟนเก่าได้แบบไม่รู้สึกอะไร ถือว่า มุ้ปอร หรือยัง?

พูดถึงเขาอยู่ได้ ก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว เมื่อไหร่จะมุ้ปอร (Move on) สักที 

เอ้า! ก็คนมันมีอดีตร่วมกันมา จะให้ลืมไปเฉยๆเหมือนกดปุ่มรีเซ็ทก็ใช่เรื่อง แล้วแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่ามุ้ปอรได้แล้วล่ะ? อีพีนี้ทรายก็จะมาตอบถึงนิยามความมุ้ปอรในแบบฉบับของทรายเองให้ฟังกัน

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode