Skip to content
I’m ทราย, Thank You

LGBTQ ชาวไทย จะเปิดตัวยังไงให้ครอบครัวไม่ช็อก

แม้สังคมปัจจุบันจะยอมรับกันขึ้นมากแล้วกับความหลากหลายทางเพศ แต่การเปิดตัวหรือ Coming out ก็ยังเป็นหนึ่งบทสนทนาที่สร้างความลำบากใจให้ทุกฝ่ายอยู่ดี

คำถามที่มาถึงทรายคราวนี้ก็คือเรื่องนี้แหละ ที่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้ครอบครัวที่ยังไม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของลูกหลานอย่างละมุนละม่อม

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode