Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ความเศร้า ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า ต่างกันตรงไหนครับ?

หนึ่งในปัญหาหลักๆ ของประเด็นซึมเศร้าคือแต่ละระดับของซึมเศร้าต้องการการรับมือเยียวยาที่ต่างกัน ระดับความหนักหนาก็ต่างกัน ซึ่งต้องการคำวินิจฉัยของแพทย์เพื่อวิเคราะห์

อีพีนี้พิเศษอย่างนึงตรงที่ทรายเดินทางมาอัดถึงสตูดิโอของ Salmon Podcast เพื่อพูดคุยเรื่องนี้กับนายโจ้บองโก้ ที่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเราจำแนกอาการเหล่านี้ออกจากกันได้ยังไง

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode