Skip to content
I’m ทราย, Thank You

เราจะอยู่ร่วมกับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองยังไงดีคะ

ปัญหาโลกแตกของยุคนี้เลย ยิ่งช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าในสังคมมี gap ของมุมมองทางการเมืองระหว่างเจเนอเรชันอยู่สูง ซึ่งนี่ก็นำมาซึ่งคำถามในอีพีนี้

ความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกับความเห็นแค่ไหน คนที่มองโลกต่างกันอยู่ด้วยกันได้มั้ย เราลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับทราย เจริญปุระ กัน

 

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode