Skip to content
In-Ear Cinema

Next Station

ทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟแล้วรู้สึกว่านั่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสถานีต่อไปสักที

คุณอาจไม่รู้ว่าเมื่อถึง “Next station” คุณจะพบกับอะไร

——

In-Ear Cinema หลับตาภาพยนตร์ #002

“Next Station”

 

#InEarCinema #หลับตาภาพยนตร์ #SalmonPodcast #NextStation

ฟัง In-Ear Cinema ได้ที่..
More Episode